Duurzaam ondernemen

NOBLYS vertaalt perfect het Dobbels MEAT DNA in vier pijlers: veredelen van kwaliteitsvolle vleesproducten, nobel zijn met onze klanten- en leveranciersrelaties, nobel zijn met onze medewerkers en nobel zijn voor ons leefmilieu. Bij duurzaam ondernemen richten we ons vooral op de vierde pijler, nobel zijn voor ons leefmilieu. Respect voor ons leefmilieu staat voorop. Duurzaam ondernemen is een prioriteit bij Dobbels Meat.

Dobbels Meat bv is een vooruitstrevend bedrijf dat zich niet alleen richt op het produceren van hoogwaardige vleesproducten, maar ook op het verminderen van haar ecologische voetafdruk. Een van de belangrijkste initiatieven van het bedrijf is waterzuivering, een proces dat helpt om de impact van industriële activiteiten op het milieu te minimaliseren. Door middel van geavanceerde technologieën zorgt Dobbels Meat bv ervoor dat een deel van het in productieproces gebruikte water, gefilterd en gerecycleerd wordt, waardoor de hoeveelheid afvalwater die in het milieu terechtkomt aanzienlijk wordt verminderd.

Naast waterzuivering heeft Dobbels Meat bv geïnvesteerd in duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. Welgeteld 568 panelen die goed zijn voor een oppervlakte van 1500 vierkante meter met een jaarlijkse productie van 186.000 kilowattuur. Deze zonnepanelen voorzien het bedrijf van een aanzienlijk deel van zijn energiebehoefte en vermindert zo ongeveer een derde van het jaarlijkse energieverbruik. Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen draagt Dobbels Meat bv actief bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Een andere belangrijke stap die het bedrijf heeft genomen, is de overstap naar ecologisch verantwoord transport. Dit omvat het gebruik van voertuigen die minder belastend zijn voor het milieu, zoals elektrische of hybride voertuigen. Door te investeren in milieuvriendelijk transport draagt Dobbels Meat bv bij aan het verminderen van luchtvervuiling en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Bovendien moedigt Dobbels Meat bv haar werknemers aan om milieubewust te reizen. Medewerkers worden aangemoedigd om met de fiets naar het werk te komen, wat niet alleen de CO2-uitstoot vermindert, maar ook bijdraagt aan een gezonde levensstijl voor de werknemers zelf.

Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in gerecycleerde en recycleerbare verpakkingsmaterialen als alternatief voor traditionele folies. Deze materialen verminderen de impact op het milieu en passen binnen een circulaire economie. Dobbels Meat  werkt samen met externe experts en firma's die hen ondersteunen bij deze overgang naar meer duurzame verpakkingsoplossingen.

Het afvalbeheer bij Dobbels Meat bv is strak gereguleerd met specifieke sorteermogelijkheden voor verschillende afvalstromen. Deze omvatten restafval, papier en karton, PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons), kunststoffolies, harde plastics, lege conservenblikken en lege batterijen. Door afval op deze manier te scheiden en te recycleren, minimaliseert het bedrijf zijn afvalproductie en draagt het bij aan een meer circulaire en duurzame benadering van afvalbeheer. Dit alles maakt Dobbels Meat bv een leider in duurzaamheid binnen de vleesverwerkende industrie.

Kortom, Dobbels Meat bv neemt diverse initiatieven en maatregelen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.